Adres:
Odunluk Mah. Liman Cad. Kızılay Plaza
İş Merkezi No:17/26 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0224 232 07 06
GERÇEKTE PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOG

Psikoterapi ifadesi pek çok kişinin aklında, danışanın divanda uzandığı, terapistin de hemen yanı başında oturup ‘şimdi çocukluğunuza inelim’ dediği bir tabloyu canlandırmaktadır.

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi ifadesi pek çok kişinin aklında, danışanın divanda uzandığı, terapistin de hemen yanı başında oturup ‘şimdi çocukluğunuza inelim’ dediği bir tabloyu canlandırmaktadır. Peki ya gerçekte psikoterapi nedir? Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarını çözme, ruh sağlığını geliştirme ve koruma amacını taşıyan tekniklerin genel adına psikoterapi denilmektedir. Psikoterapi, bu alanda uzman olan kişiler eşliğinde; birey, çift, aile ve gruplarla gerçekleşen terapötik (tedavi edici, iyileştirici) bir süreçtir. 

Psikoterapi duygu, düşünce ve inançlarla ilgili farkındalık ve iç görü kazanmayı; düşünce ve davranışlardaki değişimleri sergilemek için uygun çözüm yollarını bulmayı ve bu çözüm yollarını hayata geçirmek için motivasyon sağlamayı amaçlar. Danışan ve terapist arasında güvene dayalı, etik kurallar çerçevesinde, profesyonel ve tedavi edici bir ilişki vardır. Terapist hedeflenen değişimin gerçekleşmesi için danışana eşlik eder. Bunu yaparken eleştirmez, yorum yapmaz ve öğüt vermez

Ne zaman psikoloğa başvurmalı?

Günlük yaşamda stres ve sorun herkesin hayatını az veya çok etkilemektedir. Peki o zaman herkes psikoloğa gitmeli midir? 

Psikoloğa, zor bir dönem geçiren, umutsuzluk, çaresizlik ve mutsuzluk duyguları yaşayan, bu yaşanan zor dönemin etkisiyle aile ve sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkilenen, kendine ve çevresine zarar vermeye başlayan,  ve en önemlisi profesyonel bir desteğin kendisine faydalı olabileceğine inanan kişiler gitmelidir.

Bazı kişiler yaşadıkları sorun ve stresin üstesinden gelebileceklerini ve halledebileceklerini düşündüklerinde bu durum onları psikoloğa başvurmaktan alıkoyar. Kişi gerçekten bu problemleri halledemediği zaman ise yaşam kalitesi, aile ve sosyal ilişkileri, iş hayatı olumsuz yönde etkilenmeye başlar.  Bazı kişiler de bu yaşadıkları sorunların çevresindeki kişiler tarafından olumsuz değerlendirileceği ve küçümseneceği düşüncesiyle yardıma başvurmayabilirler. Bu durumun sonucunda yaşanan  sorunların süreğen bir hale gelerek ağırlaşmasına sebep olabilir. Kişilerin yardım almaları gerektiğini düşündükleri durumları fark edebilmeleri bu sorunların büyümesinin önüne geçebilmesi açısından önemlidir.

Psikolog mu psikiyatrist mı?

Ruh sağlığı alanında çalışan bu iki uzmanlık alanı çok sık birbirine karıştırılmakta ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır. ‘psikolog kimdir? Ne iş yapar?’ diye sorsak ‘deli doktoru’ diyecek pek çok kişi karşımıza çıkabilmektedir. Bu yüzden bu iki meslek arasındaki farkı anlamak gereklidir.

Psikologlar Üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayıp mezun olurlar.  Psikologlar temel olarak kişilerin, duygusal ve davranışsal sorunlardan kaynaklanan zorlukların nedenlerini anlamakta ve bu sorunların çözümünde danışana eşlik etmektedir. Ancak psikologların çalışma alanı klinik psikolojiyle sınırlı değildir. Gelişim psikolojisi, endüstriyel psikoloji, deneysel psikoloji ve nöropsikoloji gibi diğer alanlarda da psikologların görev alanlarıdır. Psikiyatristler, Tıp Fakültelerinden Tıp Doktoru olarak mezun olurlar, sonrasında yetişkin ya da çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzmanlıklarını tamamlarlar. Psikopatolojinin değerlendirmesi ve farmakolojik tedavinin yürütülmesi psikiyatristlerin temel görevidir. Ancak bazı psikiyatristler psikoterapi eğitimi alarak bu hizmeti verebilirler. Bu iki alanda çalışan  uzmanlar pek çok konuda ortaklaşa hareket etmektedirler.

 Psikoterapi ne kadar sürer?

Danışanların sıklıkla merak ettikleri bir diğer soru psikoterapi sürecinin ne kadar süreceğidir. Ancak ne yazık ki bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Aynı probleme sahip iki kişi için bile terapi sürecin aynı zamanda sonlanacağını söylemek mümkün değildir.  Çünkü bu süreç bireye özgüdür. Kişilerin bazı kolaylaştırıcı ya da  zorlaştırıcı durumlara sahip olması

Psikoterapi sürecini etkileyebilmektedir.

Danışanın kişilik yapısı, psikolojik problemi, geçmiş yaşam deneyimleri, sorularla baş etme yöntemi, kendisine ve çevresine yönelik inanışları; değişime, terapistine, terapi yöntemine olan inancı; terapist ile danışan arasındaki güvene dayalı ilişki, sosyal çevresinden gördüğü destek gibi etkenler terapi sürecinde kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı unsurlar olabilmekte ve süreci etkilemektedir.

Psikologlar ilaç yazabilir mi?

Psikofarmakolojik ilaçları yazma yetkisine sadece psikiyatri uzmanları sahiptir. Psikologların ilaç yazma yetkileri yoktur. Ancak psikologlar değerlendirme sırasında danışanın medikal bir desteğe ihtiyacı olduğu yönünde bir öngörüsünün olduğu durumlarda, danışanlarını psikiyatri uzmanlarına yönlendirebilir. Psikiyatri uzmanıyla bu sürecin daha iyi ilerlemesi için işbirliği içerisinde çalışabilir

İlgili Yazılar