Adres:
Odunluk Mah. Liman Cad. Kızılay Plaza
İş Merkezi No:17/26 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0224 232 07 06
OBSESİF KOMPULSİF DİSORDER (OKB)

Herkes zaman zaman çeşitli konularda bir takım endişe ve kaygılar yaşayabilir. Ancak bu duygular ile günlük işlevselliğimizi bozmadan baş edebilir ve sıkıntılarımızı yaşamımızı etkisi altına almadan çözümleyebiliriz. Fakat bu takıntılı düşüncelerin günlük işlevselliğimizi kısıtlayacak düzeyde olması örneğin; kapı kilidini, ocağı tekrar tekrar kontrol etmek, elleri tekrar tekrar yıkamak, işleri belirli sayıda yapmak obsesif kompulsif bozukluğun habercisi olabiliyor.

OBSESİF KOMPULSİF DİSORDER (OKB)

Herkes zaman zaman çeşitli konularda bir takım endişe ve kaygılar yaşayabilir. Ancak bu duygular ile günlük işlevselliğimizi bozmadan baş edebilir ve sıkıntılarımızı yaşamımızı etkisi altına almadan çözümleyebiliriz. Fakat bu takıntılı düşüncelerin günlük işlevselliğimizi kısıtlayacak düzeyde olması örneğin; kapı kilidini, ocağı tekrar tekrar kontrol etmek, elleri tekrar tekrar yıkamak, işleri belirli sayıda yapmak obsesif kompulsif bozukluğun habercisi olabiliyor.

OKB nedir;

Obsesyon adı verilen takıntılı, tekrarlayıcı düşünceler kişinin isteği dışında gelir. Çoğunlukla kişi bunu içgörü ile mantıkdışı olarak değerlendirebilir. Ancak sıkıntı ve kaygıya neden olur. Kompulsiyon ise; takıntılı düşünceyi azaltmak ve rahatlamak için yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir. Çocukluk çağında başlayan obsesif kompulsif bozukluk oldukça ağır seyreden bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Başlangıç yaşı ise çoğunlukla 7 ila 12 yaştır. Görülme sıklığı ise %3 civarındadır. Hastalığın ortaya çıkışında kişilik özellikleri de önemli etkiye sahiptir. Şöyleki; kişilik yapısı olarak titiz, kuralcı, ayrıntıcı, mükemmelliyetçi özelliklere sahip kişiler hastalığa yatkın kişiler olarak değerlendirilmektedir.

Tüm dünyada en sık görülen obsesyon ve kompulsisyonlar şu şekilde sıralanabilir:

  • dokunma kompulsiyonları

  • sayma kompulsiyonları

  • kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonları

  • dini obsesyonlar

  • simetri düzen obsesyonları ve kompulsiyonlar

  • bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu

  • cinsel obsesyonlar

  • biriktirme ve saklama kompulsiyonları

Tedavi:

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilaç tedavisinin ve bilişsel davranışçı terapinin en etkili yöntemler olduğu kanıtlanmıştır.

İlgili Yazılar