Adres:
Odunluk Mah. Liman Cad. Kızılay Plaza
İş Merkezi No:17/26 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0224 232 07 06
Sağlık Turizmi

Bursa’nın turizmde uzun yıllar boyunca hak ettiği yeri bulamadığını bilmekteyiz. Aslında uzun yıllar Osmanlı Devletine başkentlik yapmış, eşsiz bir doğa ve tarihi zenginliğe sahip şehrin turizmde bu kadar geri kalması, anlaşılabilir bir durum değildir.

Bursa’nın turizmde uzun yıllar boyunca hak ettiği yeri bulamadığını bilmekteyiz. Aslında uzun yıllar Osmanlı Devletine başkentlik yapmış, eşsiz bir doğa ve tarihi zenginliğe sahip şehrin turizmde bu kadar geri kalması, anlaşılabilir bir durum değildir. Yıllarca Türkiye’nin termal şehri olan Bursa, son yıllarda bu özelliğini tamamen kaybetmiş ve bu ünvanı Afyon’a kaptırmıştır. Türkiye’nin turizm gelirlerinin hızla arttığı ve birçok şehrimizin turizmden aldığı payla büyük ölçüde kalkındığı, bilinen bir gerçektir. Sağlık turizmi nitelikli bir turizm alanı olması, dolayısıyla bütün dünyada ve ülkemizde de yükselen bir değer olduğu giderek daha çok fark edilmektedir. Bursa’nın turizmde gelişimiyle paralel olarak, Sağlık turizminde çeşitli adımların atılması acilen gereklidir. Gerek Bursa Valiliği, gerekse bazı Sivil Toplum Örgütlerinin son yıllarda Sağlık Turizmi konusundaki farkındalık oluşturma çalışmalarının sonuçlarının alınmaya başlandığını görmekteyiz. Bursa Uluslararası Sağlık Turizmi talebine cevap verebilecek sağlık altyapısına sahiptir. Gerek kamu hastanelerimiz, gerekse Bursa’da ki Özel Hastaneler, hem tıbbi ekip hem de tıbbi ekipman anlamında gerekli altyapıya sahiptir.

Bursa’nın tarihi ve kültürel altyapısı ve sağlık potansiyeli değerlendirildiğinde, Türkiye sağlık turizminin başkenti olmasına hiçbir engel olmadığı rahatlıkla görülecektir. Bursa yerel yönetimlerinin bu konuda maalesef, son yıla kadar yeterli bilinçlenmeyi oluşturmadıklarını da üzülerek gözlemlemekteyiz. Gerek Valiliğimizin gerekse Bursa Sağlık Turizmi Derneğinin çalışmaları ile, Bursa turizm şirketlerinde ve hotel işletmelerinde bu bilincin oluştuğunu ve Sağlık Turizminde çok ciddi bir potansiyel olduğunun fark edildiğini sevinerek görüyoruz. Ancak Bursa bu işin henüz çok başındadır, sistematik bir şekilde organize bir çalışma yapılmazsa bu özelliğini de başka bir şehire, örneğin İzmir’e kaptırabilir. Türkiye’ye Sağlık Turizmi akışı olabilecek ülkelere bakıldığında, bunların Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri, Arap Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri olacağı öngörülmektedir. Bu öngörüye uygun bir şekilde de, o ülkelerin kültürlerine uygun her türlü alt yapı Bursa’da mevcuttur. Bursa için ihtiyaç olan Mülki idare, İdari Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Ticaret ve Sanayi Odası ve muhtemel yatırımcıların bir arada olacağı, kısa, orta ve uzun vadeli Sağlık Turizmi hedef ve planlamaların yapılacağı bir çalıştaya ve bir çalışma komisyonuna acilen ihtiyaç vardır. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse İlçe Belediyelerinin bu alanda bilinçlenerek tek tek çalışmalar yaptığını da görmekteyiz. Yerel Yönetimlerin bu bilince gelmesi çok sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, çalışmaların birbirinden kopuk olduğu ve doğru koordine edilmediği de bir diğer gözlemimizdir. Sağlık Turizmi hedefleri çok doğru belirlenmeli ve Sağlık Turizminin sadece Termal Sağlık Turizmi olmadığı öncelikle anlaşılmalıdır. Bugün itibariyle Bursa’ da hizmet verilen sağlık turisti sayısı büyük ölçüde, Medikal Sağlık Turizminden oluşmaktadır. Medikal Sağlık Turizminde de hastaların tedavi dışı beklentilerine cevap vermek üzere, Belediyelere düşen çok önemli görev ve sorumluluklar vardır. Bursa’nın tarihi dokusunun ön plana çıkarılması, şehirde turistlerin rahat edebileceği alt yapı çalışmalarının yapılması, öncelikle Belediyelerin işidir. Belediyeler kendileri bizzat termal veya başka tesisler yapmak yerine, altyapı çalışmalarını hazırlamalı, yatırım alanları oluşturmalı ve yatırımcıyı teşvik etmelidir. Özellikle sağlık serbest bölgelerinin tartışıldığı bu ortamda, Belediyelerin asli görevleri bunlar olmalıdır. Sonuç olarak doğru ve düzenli bir koordinasyon yapılabilirse, Bursa’nın Sağlık Turizmi başkenti olmasının önünde hiçbir engel yoktur.

İlgili Yazılar