Hemen Randevu

SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIĞI VE BİREYSEL RİSK ANALİZİ PROGRAMIMIZ

SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIĞI VE BİREYSEL RİSK ANALİZİ PROGRAMIMIZ

 • 28 Temmuz 2023

Yaşlanmak önlenemez ancak kontrol edilebilir bir süreçtir.

 

Bu programda kişisel risk analizine göre tamamen bireysel ve kişiye özel yönlendirmelerle uzun süreli, bazen de yaşam boyu takipler yapılarak tamamen sağlıklı bir hayat sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Hastalıklardan uzak, sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürebilmek hepimizin ortak isteğidir. Tamamen sağlıklı olarak dünyaya gelmiş olsak bile ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak hastalıkların risk faktörlerini genetik kodlarımızla birlikte getirmekteyiz.

Birçok kronik hastalığın ailesel geçişi bilinmektedir. Yaş aldıkça genetik kodlarımızla getirdiğimiz bu risk faktörleri yaşlanma sürecimizi ve karşılaşacağımız özellikle kronik hastalık ve kanserlerin oluşum ve seyrini etkileyecektir.

Gerek genetik faktörler ve gerekse doğumdan itibaren karşı karşıya olduğumuz çoğu kere yaşam tarzımızla şekillenen çevresel risk faktörleri karşılaşacağımız hastalıkları, yaşlanma sürecini ve ortalama ömrümüzü belirlemektedir.

Yaşlanma doğum anıyla başlayan genlerimizde kodlanan bir süreçtir. Ancak aşağıda sıraladığımız etkenler bu gidişi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyecek ve yaşlanma şeklimizi ve oluşabilecek kronik hastalıkların seyrini belirleyecektir.

 • Yaşadığımız coğrafya
 • İklim koşulları
 • Çocuklukta geçirdiğimiz diğer hastalıklar
 • Yaşam tarzımız
 • Sigara ve Alkol kullanıp kullanmamamız
 • Aile düzenimiz
 • Beslenme alışkanlıklarımız,
 • Uyku düzenimiz
 • Yaşam koşullarımız
 • Eğitim düzeyimiz
 • Hava kirliliği ve diğer çevresel faktörler
 • İş ve çalışma koşullarımız
 • Psikolojik ve duygusal yapımız
 • Daha birçok minör ve majör  faktör

Bu faktörlerle zaman içerisinde organ fonksiyon ve kapasitelerimiz şekillenmekte sağlık durumumuz oluşmaktadır.

Anlaşılacağı üzere kontrol edilebilir ve düzeltilebilir sağlıksız koşullar ile bedensel diğer faktörler tamamen bireysel ve kişiye özeldir. Dolayısıyla sağlıklı yaşam sağlanabilmesi ancak her kişi için bireysel risk faktörlerinin doğru analiz edilmesi ve buna göre planlamalar yapılması ile mümkündür.  Eğer zamanında doğru analizler uygulanır ve doğru sağlıklı yaşam planlamaları yapılırsa çoğu kere hastalıklardan uzak ve sağlıklı yaş alma sağlanabilir. Mutlu huzurlu aktif ve dinamik bir yaşlılık dönemi yaşanabilir.

 

Neler Yapıyoruz? 

Öncelikle kişinin mevcut sağlık durumunu ve yaşam koşullarının belirliyoruz. Hastalık öz ve soy geçmişini not ediyoruz. Bireysel yaşam koşulları ve yukarıda ana başlıklarını saydığımız risk faktörlerinden hangilerinin var olduğunu belirliyoruz. Mevcut sağlık durumunu, organ yapı ve fonksiyonlarını ve belirlenmiş bireysel risk faktörlerinin de değerlendirilmesi ile ileride ne gibi sorunlar oluşabileceğinin, hangi hastalıklar yaşanabileceğinin genel analizini yapıyoruz.           

 

Temel işlemler

 1. Kişi ile görüşme
 2. Öz geçmiş sorgulanması: Daha önce geçirdiği hastalıklar, uygulanan ve uygulanmayan aşılar
 3. Soy Geçmiş: Aile bireylerinde mevcut olan hastalıklar
 4. Olumlu yada olumsuz yaşam tarz ve koşullarının değerlendirilmesi
 5. Genel muayene
 6. Görüntüleme, ultrasonografi, ekokardiografi
 7. Laboratuvar testleri
 8. Tüm vücut analizi ve diyetisyen değerlendirmesi
 9. Psikolojik değerlendirme
 10. Gerekirse ek tetkikler, genetik testler.
 11. Uzman hekim ya da hekimlerce değerlendirme
 12. Potansiyel kişisel riskleri belirlenmesi
 13. Kişiye özel risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına ve yaşam tarzı değişikliklerine yönelik planlama

 

Gerekiyorsa:

 1. Tıbbi tedavi
 2. Diyetisyen desteği ile beslenme ve yaşam tarzının düzenlenmesi
 3. Psikolog desteği ile stres kontrolü ve günlük yaşam desteği
 4. Fizyoterapist tarafından egzersiz planlanması
 5. Tamamlayıcı tedaviler
 6. Uygun aralıklarla kontrol ve yönlendirme.

Bu program ile doğru bir analiz ve doğru takip ile hastalıklardan uzak, sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamanız amaçlanmaktadır.