Hemen Randevu

Hizmetlerimiz

Diyetisyen

Diyetisyenimiz diyet yaptığınızı hissetmeyeceğiniz, danışanlarımızın da onayının
alındığı kişisel listeler oluşturmakta ve online destek hizmetiyle programlarımızın
devamlılığını sağlamaktadır. Özellikle klinik hastalıkların tedavisinde beslenme ve
egzersizle birlikte yasaklayıcı değil, kalıcı davranış değişimi ömür boyu bireyin
sağlıklı bir yaşam sürmesi için gereklidir. Diyetisyenimiz diğer aile bireyleri ile de
iletişim aile desteği ile kurarak bu kalıcı değişimler için sağlam adımlar atmaktadır.

Evde Muayene Hizmetleri

Muayenemizde kullandığımız mobil cihazlar sayesinde özellikle yaşlı, yatalak, ve immobil
hastalara evde tanı, tedavi ve bakım hizmetleri verilmektedir. Ev koşullarında her tür
ultrasonografi, renkli doppler ve ekokardiografi, elektrokardiografi, ve tüm laboratuvar
tetkiklerini yaparak hasta tanısını ev ortamında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Evde tedavi gereken hastaların tedavisi, bakım diğer hizmetler gereken hastaların
işlemleri hekim, hemşire ve fizyoterapist tarafından yapılmaktadır.
Verdiğimiz hizmetin klasik hasta bakımından farklı yanı evde tanı ve tedavinin de
yapılabilmesi, ayrıca gerektiğinde bire bir hastabakıcı özel hemşire, ve fizyoterapist
sağlanmasıdır.

Laboratuvar

Bursa’nın referans laboratuvarlarından biri olan BİYOTIP laboratuvarı ile çözüm ortağı olarak çalışılmaktadır. Tüm numuneler muayenemizde alınmakta uygun transport sistemi ile laboratuvara aktarılarak inceleme orada yapılmaktadır. Sabah alınan örneklerin sonuçları hızlı bir şekilde aynı gün sonuçlandırılmakta ve çok özel tetkikler de dahil olmak üzere bilinen tüm laboratuvar tetkikleri muayenemizde yapılabilmektedir.

Renkli Doppler Ekokardiografi

Renkli Doppler Ultrasonografi yöntemi ile kalbin anatomik yapısı, fonksiyonları, kapak yapı ve fonksiyonları ile büyük damarlarının yapı ve fonksiyonlarını inceleyen ileri düzey bir tekniktir.

Ultrasonografi

Troid, yüzeyel doku ve Batın Ultrasonografi ile hastalarımızın tetkikleri muayene sırasında yapılmaktadır. Bu yöntem ile troid, karaciğer, böbrek, safra kesesi ve karın içi organların hastalıkları ile birlikte yüzeyel ve derin damar yapıları ve fonksiyonları incelenmektedir.

Holter Elektrokardiografi

Vücuda dışarıdan bağlanan cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz ile 24 saat boyunca EKG kaydı yapılmakta, bu inceleme ile anlık kayıtlar sırasında yakalanmayan kalp ritim bozukluklarının tespiti sağlanmaktadır. Ayrıca hastanın kendi günlük ortamında kalp faaliyetleri incelenmektedir. Damar sertliğine bağlı kalp hastalıklarında koroner damarların gün içindeki performansları bu yöntemle değerlendirilebilmektedir. Özellikle normal EKG de görülemeyen koroner sorunları ve sessiz iskemik ataklar tespit edilebilmektedir. Özellikle diyabetik hastalarda oluşan sessiz koroner sorunları bu yöntemle belirlenebilmektedir.

Tansiyon Holter

Bu yöntem ile yine vücuda dışarıdan bağlanan cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz ile 24 saat boyunca tansiyon kaydı alınmaktadır. Böylelikle hastanın kendi günlük ortamında tansiyon değişkenlikleri incelenebilmektedir. Özellikle muayene sırasında tansiyonu normal ölçülen ancak gün içinde aralıklı tansiyon yükseklikleri olduğu düşünülen hastalarda önemli bir inceleme yöntemidir. Ayrıca yüksek tansiyon tespit edilip tedavi başlanan hastalarda tedavinin etkinliğinin denetlenmesinde çok değerli bir tetkiktir.

Elektrokardiografi

Kalp hastalıklarının tanısında bilinen en klasik yöntem olup bir çok kalp ve kalp dışı hastalık da temel tetkiklerden biridir.