Adres:
Odunluk Mah. Liman Cad. Kızılay Plaza
İş Merkezi No:17/26 Nilüfer / BURSA
Telefon:
0224 232 07 06

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mecburi hizmetimi 1984-1986 yılları arasında Elazığ Maden İlçesinde Etibank Ergani Bakır İşletmesinde Fabrika Hekimi olarak tamamladım.

1986 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nın açmış olduğu ihtisas sınavını kazanarak ihtisasıma başladım. İç Hastalıklarının diğer alt birimleri yanısıra Hemodializ ünitesinin kurulması ve işletilmesinde görev aldım. İhtisasımın son üç yılında ise kardiyoloji  ağırlıklı çalıştım.  İhtisasım süresince İç Hastalıklarının hemen bütün manuplasyonları ile birlikte, ekokardiografi, Holter ve ultrasonografi ile geçici ve kalıcı kalp pillerini emplante etmeyi ayrıca öğrendim.

 20 Aralık 1990’da ihtisasımı tamamladıktan sonra aynı klinikte Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde başasistan  ve uzman   olarak çalıştım.

1991 yılı sonunda fakülteden ayrılarak  1993’ün sonuna kadar Elazığ S.S.K. Hastanesi’nde iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştım.

1994 yılı başında ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na ilk öğretim üyesi,  yardımcı doçent olarak atandım. Fakültenin ve Eğitim ve Uygulama hastanesinin bütün kuruluş aşamalarında; Dekan vekili,  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği   ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundum.  Bu süre içerisinde kurulan hastane ile ilgili  ihale komisyonlarında  teknik komisyon üyesi ve teknik komisyon başkanlığı görevlerini ifa ettim. Aynı zamanda Tıp Fakültesi yanısıra, Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda  ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda   ders verdim. Koroner Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasında görev alarak bu Ünite’nin Sorumlu Öğretim Üyeliğini yaptım.

1996 yılında Üniversiteler Arası Kurul’un sınavında başarılı olarak İç Hastalıkları (Genel Dahiliye) Doçenti ünvanını kazandım.

1997 yılında Manisa SSK Bölge Hastanesine başhekim olarak atandım ve bir yıl bu görevi yürüttüm. Bu süre içerisinde SSK merkez hastanesinin  ameliyathane, servis ve diğer tüm birimlerinin yenilenmesini sağladım. SSK Doğum Kliniği, Ek Poliklinik binası ve Acil Ünitelerinin tamamını dönemimde başlayıp bitirerek hizmete açtım. Bağlı ilçe hastane ve Dispanserlerini modernize ettim.

1998-2000  yıllarında Bursa da  Özel bir kuruluşa ait Tıp Merkezi  Başhekimliği görevini 2.5 yıl yürüttüm.

2003 yılında Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği görevine atandım. Görevi devraldığımda 180 yataklı olan bu hastaneyi 3,5 yılda 400 yataklı bir hastane haline getirdim. Kanser Erken Tanı Merkezi, Türkiyede ilk uygulama olan otel hastane projesi, Uludağ Yolunda eski Teras Otel’in Türkiyenin ilk bağımsız medikal onkoloji kliniği haline dönüştürülmesi projelerini görev süremde başlayıp bitererek hizmete açtım. Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıkta  Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde bir çok farklı hizmet alımı, hekim seçme hakkı uygulamaları  gibi bir çok uygulamayı Türkiyede ilk kez bu hastanede uyguladım ve bu çalışmalarımla  “EN İYİ SAĞLIK YÖNETİCİSİ”  ünvanı ile ödüllendirildim.

Başhekimlere muayenehane yasağı gelmesiyle birlikte 2. Görevim olan başhekimlik görevimden istifa ederek 2006 yılında asıl kadromun bulunduğu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Şefliği görevine döndüm, Uludağ Üniversitesinden sonra Bursanın 2. İç hastalıkları eğitim kliniğini kurarak tedavi ve eğitim çalışmalarını yürüttüm. Kliniğin Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine taşınması ile Mayıs 2011 tarihine kadar çalışmalarımı burada sürdürdüm. Mayıs 2011 de devlet memuriyetinden istifa ettim.

Medicalpark grubunda 2011 yılında Bursa Hastanesi Medikal direktörü, 1 yıl sonra da Genel Müdürlüğü görevini üstlendim. Şubat 2017’ye kadar bu görevi yürürttüm.

2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na Profesör öğretim üyesi olarak atandım.

Haziran 2018 yılında Bursa Nilüferde kendi kliniğimi açarak hekimlik faaliyetlerimi burada da devam ettirmekteyim.

Bursada bulunduğum süre içerisinde Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği, (BURSAD) Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) ve daha birkaç derneğin kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği,  görevini ifa ettim. Bursa Sağlık Turizmi Derneğinde kurucu yönetim kurulu üyesi ve Dernek Başkanı olarak çalıştım.  Bu derneğin  2 yıl Başkanlığı görevinde bulundum. Bunun dışında bazı sivil toplum örgütlerinde kurucu ve yönetici olarak görev aldım.

Yurt içi ve yurt dışı  dergilerde yayınlanmış,  ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğ edilmiş 100 civarında çalışma, makale ve bilimsel araştırmam mevcuttur.