Hemen Randevu

EMDR Terapisi Nedir Aşamaları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

EMDR Terapisi Nedir Aşamaları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

  • 8 Mart 2024

EMDR Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme denilen başarılı  bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Bu terapi yöntemi diğer beden sistemleri gibi kendiliğinden iyileşen yaralar gibi zihnin de psikolojik travmaları iyileştirebileceği fikrine dayanır. Aslında beynin de çalışımı ruh sağlığını korumaya yöneliktir.

Travmatik ve olumsuz olaylar ( Ölüm, kayıp, kaza, doğal afet, savaş, günlük hayattaki olumsuzluklar)  zihin tarafından yeterince işlenmediğinde ya da duygusal olarak tam  sindirilmediğinde maruz kalınan olayla ilgili detaylar ( olay anındaki sesler, koku, duygu, düşünce) bilgi işleme isteminde bozulmaya beynin duygusal kısmıyla ilgili olan sağ yarımkürede  kilitlenmeye neden olur.

Kişinin yaşadığı olumsuz olayları, anıları anlamlandırma nedensellik kurma, düşünsel değerlendirme beynin sol yarımküresinde gerçekleşir.  Yani EMDR bu iki yarımküre arasında bağ kurma üzerine çalışan bir terapi tekniğidir.

Kişiden kendisini etkileyen olumsuz anıyı zihnine getirmesi , en kötü resmi tariflemesi, beden duyumlarına yoğunlaşması ve duygusunu fark etmesi istenir.  Belirli uyaranlar ile göz hareketleri, ses, titreşim gibi  terapötik müdahaleler ile travmatik olaylar ve olumsuz anılar ile  bağlantılar kurularak kişinin olaya karşı duyarlılığını azaltmayı sağlar. 

EMDR işlenmemiş anıları yeniden işlemleyerek yani beynin sağ yarımküresinde kilitli kalmış anıyı sol yarımküreye yollayarak anıya karşı duyarsızlaşma ve yeniden işlemlemeyi hedefler. Kişi anıyı unutmaz yine hatırlar ancak artıkı onu eskisi kadar rahatsız etmez.

EMDR Terapisinin aşamaları şu şekildedir.

  1. Danışan Geçmişi : Danışanın geçmiş yaşam deneyimleri ile ilgili bilgi toplanır.
  2. Hazırlık: Kişiye EMDR terapi hakkında bilgi verilir, süreç anlatılır. Seans aralarında işlemlemenin devam edebileceği bilgisi verilir ve belirli teknikler, egzersizler öğretilir.
  3. Değerlendirme : Çalışılacak hedef anı belirlenir. Kişinin bu olayla ilgili olumsuz inancı , duygusu, beden duyumları, arzu edilen pozitif inanç belirlenir.
  4. Duyarsızlaştırma:  Kişi olayın en kötü resmine odaklanır , negatif inancı düşünür duygularını, beden duyumlarını fark eder ve zihnini serbest bırakarak yani serbest çağrışım ile  zihninden geçen imgeleri, düşünceleri, duyumları, görüntüyü ifade eder.
  5. Yerleştirme: Danışanın rahatlatıcı güven veren imge ve düşünceler ile travmatik anıyı bağdaştırması yani renkli kablolar ile bağlantı kurması üzerine çalışılır. Pozitif inancı pekiştirmek için setler uygulanır.
  6. Beden Tarama :  Kişinin bedenindeki duyumlar taranır. Anıya dair olumsuz duyum varsa setlere devam edilir.
  7. Kapanış : Danışana seanstan sonra neler olabileceği anlatılır ve öğretilen teknikleri uygulayabileceği hatırlatılır.
  8. Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seans değerlendirilip pozitif inancın yerleşip yerleşmediği kontrol edilir.

EMDR hangi alanlarda kullanılır?

EMDR’ ye göre psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkların çoğunun işlenmemiş anılara bağlı olması uygulama alanını oldukça genişletmiştir.

Depresyon

Fobiler

Kaygı Bozuklukları

Performans Kaygısı

Yeme Bozuklukları

Stresle Başa Çıkma

Panik Bozukluk

Ağrı Rahatszılıkları ( migren, fibromiyalji)